2024-04-10 - MRP KS - Autonomní režim, CommandLine režim- nové příkazy, wFlow - import Faktur vydaných

10.04.2024 MRP K/S - Autonomní režim, CommandLine režim- nové příkazy, wFlow - import Faktur vydaných
 

Modul Faktury vydané

  • Doplňkový modul Import dokladů wFlow rozšířen o import faktur vydaných. S tím souvisí i možnost exportu číselníku Typů dph do wFlow. Je možné vybrat, zda se mají exportovat jen přijatá plnění (pro faktury přijaté, ostatní závazky) nebo i plnění uskutečněná (pro faktury vydané).
  • Dále do Nastavení modulu byla doplněna předvolba řazení dokladu při importu. Doklady jsou při importu z wFlow podle tohoto kritéria seřazeny a teprve poté importovány. Toto má vliv na přidělování finálního pořadového čísla dokladu v MRP-K/S.

Modul Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

  • Do Výstupů doplněny nové tiskové sestavy '04 - Seznam pohledávek/závazků s položkami'.

Autonomní režim

  • Nový příkaz EXPADR20 - export adres ve formátu XML MRP-K/S 2.0

CommandLine režim

  • Nový příkaz EXPADRES20 - export adres ve formátu XML MRP-K/S 2.0